Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku:

Yogun olarak finans ve kamu kurumları tarafından tarafımıza atanan icra takiplerinin tüm aşamaları ile

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,

Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları, Alacak Davaları

İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Tüm Şikayet Davaları ile İtirazlar), İstihkak Davası.

Ticaret Hukuku   :

Sözleşmeler, şirketler, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, kiralama,  hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet davaları,ticari iş niteğindekiuyuşmazlıklardan doğan her türlü dava ve takipler, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.    

Sigorta Hukuku:

Sigorta Hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü. Trafik kazaları ile ilgili takipler.

Tüketici Hukuku   :

Toplu halde takibi gereken tüketici haklarından doğan davalar.

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma):

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.       

Miras Hukuku:

Mirasçılık belgesi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.       

Eşya Hukuku:

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Elatmanın önlenmesi Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları ,Ecrimisil Davası, Bedel Arttırımı Davası, Ortaklığın giderilmesi davaları       

Borçlar Hukuku:

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi)

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırmasız el atma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.       

Ceza Hukuku:

Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işlemleri) ile ilgili tüm aşamalar, takibi şikeyete bağlı suçlar için iihtilafın sulh anlaşması ile çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması.

Yüksek Yargı Organları:

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay'da dava vekilliği, işlemlerin takibi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa Sözleşmesi ve ekli protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal edilen kişilerin uğradığı zararların tazminine yönelik davalar.

Diğer Hukuki Yardımlar:

İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, dava, cevap, temyiz, karar düzeltme dilekçeleri hazırlama, her türlü sözleşme düzenlemesi, kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık.

Saat
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret47772
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar30.936531.0605
Euro33.581633.7162